Leje af depotrum

Salling Erhvervspark tilbyder opbevaring i sikrede depotrum i tørre og frostsikrede lagerhaller på følgende betingelser.

Priser

9 m2 depotrum
Periode: 1/1 – 31/12 – 400 kr. pr. måned

18 m2 depotrum
Periode: 1/1 – 31/12 – 550 kr. pr. måned

Priser er inklusiv moms.

Betaling

Der betales forud for ½ år, og betaling skal ske til følgende:

Bank: Vestjysk Bank

Reg.nr.: 7604
Kontonr.: 1923079

Lejers navn påføres betaling.

Alle aftaler om opbevaring kan, fra udlejers side, opsiges med 3 måneders varsel.

Nøgler

Nøgler udleveres mod depositum på kr. 375 inkl. moms.
Bortkommer en nøgle, betales kr. 3000 inkl. moms.

Placering

Depotrummene er placeret i ejendommens hal 13.

En bestemt placering kan ønskes, men kan ikke loves, da denne vurderes efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

 

Hent lejekontrakt til udfyldelse her.

Adgang

Der udleveres kode til port og personlig nøgle til hal. Da der i hallerne generelt er adgang for dem, som har fået udleveret nøgle, er det vigtigt, at du husker at låse, og på andre måder sikre din ejendom mod tyveri og skader.

Brug af depotrum

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare for ejendommen og de øvrige lejere. Der må ikke efterlades affald eller lignende i depotrummet eller hallerne. Alt affald skal placeres i container. Lejer sørger selv for lås til eget depotrum.

Ansvar og forsikring

Salling Erhvervspark frasiger sig ethvert ansvar for skader og tyveri i forbindelse med lejemål. Det påhviler til enhver tid lejeren, i ethvert lejeforhold, selv at tegne de nødvendige forsikringer mod eventuelle skader, samt brand og tyveri. Alt rygning på ejendommens arealer er strengt forbudt. Af hensyn til brandfare skal alle brandbare væsker og andet brændbart materiale fjernes fra maskiner, køretøjer, campingvogne og både, samt diverse indbo.