Leje af kontorer

Salling Erhvervspark tilbyder leje af små, mellemstore og store kontorer med tilhørende mødelokaler, toiletfaciliteter, “trappe-entré”, samt fælles tekøkken og spiseplads på følgende betingelser:

Priser

275 kr. ekskl. moms pr. m2 plus eget forbrug og udgifter til rengøring og drift af fællesarealerne.

Betaling

Der betales forud for 3 måneder, og betaling skal ske til følgende:

Bank: Vestjysk Bank

Reg.nr.: 7604
Kontonr.: 1923079

Lejers navn påføres betaling.

Alle aftaler om kontorleje kan, fra udlejers side, opsiges med 3 måneders varsel.

Nøgler

Nøgler udleveres mod depositum på kr. 375 inkl. moms.

Bortkommer en nøgle, betales kr. 3000 inkl. moms.

Placering

Kontorrummene er placeret i ejendommens administrationsbygning.

Adgang

Der udleveres kode til port og personlig nøgle til administrationsbygning og eget kontor. Da der i administrationsbygningen generelt er adgang for dem, som har fået udleveret nøgle, er det vigtigt, at du husker at låse, og på andre måder sikre din ejendom mod tyveri og skader.

Brug af kontor og faciliteter

Rengøring af eget kontor er på eget ansvar. Fællesarealerne vil blive rengjort af Salling Erhvervspark. Man må ikke være til gene for de andre lejere, hvorfor det kræves, at man rydder op efter sig selv (specielt i fællesarealerne), holder en ordentlig tone, begrænser støjniveauet og behandler andre lejere, som man selv vil behandles. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare for ejendommen og de øvrige lejere.

Ansvar og forsikring

Salling Erhvervspark frasiger sig ethvert ansvar for skader og tyveri i forbindelse med lejemål. Det påhviler til enhver tid lejeren, i ethvert lejeforhold, selv at tegne de nødvendige forsikringer mod eventuelle skader, samt brand og tyveri. Alt rygning på ejendommens arealer er strengt forbudt.