Leje af lager- og produktionshal

Salling Erhvervspark tilbyder leje af haller til lager og/eller produktion på følgende betingelser:

Priser

Fra 125 kr. pr. m2 ekskl. moms plus forbrug.

Betaling

Der betales forud for 3 måneder, og betaling skal ske til følgende:

Bank: Vestjysk Bank

Reg.nr.: 7604
Kontonr.: 1923079

Lejers navn påføres betaling.

Alle aftaler om lager/produktion kan, fra udlejers side, opsiges med 3 måneders varsel.

Nøgler

Nøgler udleveres mod depositum på kr. 375 inkl. moms.

Bortkommer en nøgle, betales kr. 3000 inkl. moms.

Placering

Der er mulighed for lager og/eller produktion i ejendommens i hal 26, 33, 34 og 35.

Adgang

Der udleveres kode til port og nøgle til hal. Da der i hallerne generelt er adgang for dem, som har fået udleveret nøgle, er det vigtigt, at du husker at låse, og på andre måder sikre din ejendom mod tyveri og skader. Lejer man en hel hal, er det muligt at få personlig lås og nøgle mod betaling til låsesmed.

Brug af hal

Da man kan oplagre meget og producere mange forskellige ting ved brug af forskellige metoder, aftales brug af hal ved nærmere henvendelse.

Ansvar og forsikring

Salling Erhvervspark frasiger sig ethvert ansvar for skader og tyveri i forbindelse med lejemål. Det påhviler til enhver tid lejeren, i ethvert lejeforhold, selv at tegne de nødvendige forsikringer mod eventuelle skader, samt brand og tyveri. Alt rygning på ejendommens arealer er strengt forbudt.